Herstel recreatiesector Utrechtse Heuvelrug op gang

0
241

Het Toerisme en de recreatie oftewel de Gastvrijheidssector komt na de coronamaatregelen van de afgelopen jaren weer wat op gang. Om bewoners en bezoekers weer volop te laten genieten van de regio, stonden campagnes en andere activiteiten van het RBT in 2022 voor een groot deel in het teken van duurzaam herstel. “Samen met 600 regiopartners, de aangesloten gemeentes en de provincie is er in 2022 alles aan gedaan om de gastvrijheidssector zo goed mogelijk te laten opveren. Vooral door de goede regiobrede en intensieve samenwerking. Ook de komst van La Vuelta Holanda naar de Heuvelrug heeft hier een enorme boost aan gegeven.”

“Als we willen dat de gastvrijheidseconomie blijft bijdragen aan een fijne leefomgeving, dan moet er juist nu koers bepaald worden. Daarom is in het afgelopen jaar samen met betrokken partners hard gewerkt aan een meerjarige agenda om de recreatiesector te laten herstellen en verder te versterken, met aandacht voor actuele onderwerpen als natuurbescherming, verduurzaming, het beter benutten van de ruimte die er is en het verbinden van onze vitale stads- en dorpskernen met bezoekers en buitengebieden.

Elly den Heijer in gesprek met Robbert Schuurmans