Herstel hellingbedden Botterwerf Spakenburg

0
108

Onlangs was in het nieuws dat aan de Stichting Botterwerf Spakenburg het hoogste bedrag in de actie Rabo ClubSupport was toegekend. Een bedrag dat de stichting gebruikt voor het onderhoud van het gehele Botterwerfcomplex. Onderhoud van dit gezichtsbepalende onderdeel van de Museumhaven, waar overigens nog altijd botters worden gerestaureerd, is een noodzakelijk iets om het geheel in een goede staat te houden. Wim Huijgen, voorzitter van de stichting wil graag iedereen bedanken die zijn of haar stem op de Botterwerf of Korenmolen de Hoop heeft uitgebracht.
Het bedrag wordt dit keer in het bijzonder aangewend voor het maken van een ondersteuning van de zogenaamde hellingbedden. Als een botter de helling op moet worden getrokken, moet dat plaatsvinden over een dikke balk die deels onder water ligt. Daar vond de balk steun in de grond. Enige jaren geleden is de haven door de gemeente uitgebaggerd. Dit had het gevolg dat de grond onder de balken in de loop van de tijd in de haven is gezakt. De balken kwamen daardoor los te liggen. Dat leverde gevaar op als een botter de helling op moest worden getrokken. Gevaar in die zin dat de balk kon breken en de botter op een verkeerde manier weer in de haven terecht zou komen.
Dat moest uiteraard worden voorkomen. Dat kon door naast de balken funderingspalen aan te brengen en die onder water met een juk aan elkaar vast te lassen. Daardoor rusten de balken nu op een stevig fundament. Stevig want de palen zijn maar liefst 27 meter diep de grond in geheid. Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd door Hoolwerf Heiwerken uit Eemdijk.
Een kostbare operatie maar als het goed is, kan de Botterwerf hierdoor weer veilig aan botters blijven werken. Een werk waarmee de doelstelling van de Stichting Botterwerf Spakenburg, het in stand houden van de Botterwerf, is verzekerd.