Kamers met Aandacht

0
126

Het college heeft besloten om per 1 januari 2024 de pilot Kamers met Aandacht te starten
voor de duur van twee jaar. Kamers met Aandacht koppelt jongeren aan inwoners van de
gemeente Bunschoten die een kamer over hebben. Het gaat om jongeren tussen de 18 en 23
jaar in een kwetsbare positie die uiteindelijk zelfstandig kunnen wonen, maar (informele)
begeleiding nodig hebben om de laatste stappen naar zelfstandigheid te kunnen zetten.