Subsidie Samen Veilig Midden-Nederland (SVMN) 2024

0
112

Het college Bunschoten heeft besloten om voor 2024 Samen Veilig Midden-Nederland voor een bedrag
van € 735.059,- te subsidiëren. Samen Veilig Midden-Nederland kan ingeschakeld worden als
er zorgen zijn over de veiligheid van een kind of huiselijk geweld. Samen Veilig Midden Nederland voert de diensten Veilig Thuis (advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling) en SAVE (jeugdbescherming en jeugdreclassering) uit.

De gemeenten zijn wettelijk verplicht om dit aanbod te bekostigen