Educatieteam Willemshoeve van start

0
186

Op vrijdag 20 januari is het Educatieteam Willemshoeve gestart. Het team bestaat uit  ervaren onderwijskrachten die aan de slag gaan met natuur- en milieueducatie op Landgoed Willemshoeve aan de Jachthuislaan in Soest. Met de activiteiten wil dit team de kennis en ervaring die er bij Herenboeren Willemshoeve is over natuurinclusieve en circulaire landbouw delen met scholieren van basis- en voortgezet onderwijs. Hiervoor wordt een lesprogramma ontwikkeld met als thema’s: kringlopen, biodiversiteit, bodemleven en gezond eten.

De Herenboeren willen de kinderen straks op de boerderij ontvangen en de kennis op een pakkende manier overbrengen op de scholieren. Door dit bezoek aan de Willemshoeve hopen ze kinderen te interesseren voor de samenhang tussen voedselproductie en natuur.

Het lesmateriaal wordt ook aangeboden aan kinderen die Landgoed Willemshoeve bezoeken, zoals kinderen van leden van Herenboerderij Willemshoeve en van deelnemers aan IVN-wandelingen Soestdijk.

IVN Eemland en Natuur- en Milieueducatie omgeving Soest (o.a. Stichting Balans) zijn betrokken bij de ontwikkeling van het educatiemateriaal en de organisatie van de educatie. Het Educatieteam bestaat ondermeer uit docenten van De Wegwijzer, de Montessori- en de Insingerschool. Ook het Baarnsch Lyceum en het Griftland College zijn vertegenwoordigd.