Pilot van start voor betere doorstroom en voorrang op Soester woningmarkt

0
311

De gemeente Soest vindt passende woningen voor alle inwoners belangrijk. Daarvoor is goede doorstroming op de woningmarkt nodig. De gemeente start daarom een pilot om de doorstroming te stimuleren. Dat gebeurt samen met woningcorporaties Portaal, Cocon Wonen, Woonzorg Nederland, de Alliantie en de huurdersorganisaties VHOS en HBVA.

Doorstroming op de woningmarkt betekent dat een huishouden verhuist van de ene naar de andere woning. De achtergelaten woning komt hiermee beschikbaar voor een nieuw huishouden. Door één verhuizing komt vaak een hele reeks verhuizingen op gang (verhuisketen). Het is – naast het bouwen van woningen – dé manier om de woningmarkt in beweging te krijgen.

Wethouder Osman Suna: “Samen met de corporaties en huurdersorganisaties willen we stimuleren dat mensen verhuizen naar een beter passende woning. Dan kunnen de vrijgekomen woningen weer ingezet worden voor starters en gezinnen. Op die manier kunnen we meer mensen helpen om een fijn en geschikt thuis te vinden.”

Om de doorstroming te stimuleren worden de volgende nieuwe maatregelen ingezet.

Van Groot Naar Beter 
Inwoners die naar een woning verhuizen die beter bij hun woonsituatie past, krijgen voorrang op andere huurders. Dit is de ‘Van Groot Naar Beter-regeling’. Deze regeling geeft inwoners voorrang die van een vierkamerwoning (of groter) verhuizen naar een kleinere woning met maximaal drie kamers. Het gaat hierbij om huurders die een sociale huurwoning van de genoemde corporaties huren. Voldoet de huurder aan de voorwaarden, dan wordt in het WoningNet-account van de huurder de voorrangsregeling geactiveerd. Deze huurders worden hierover geïnformeerd. Zij kunnen ook zelf contact opnemen met de Alliantie of Portaal om deze regeling te activeren.

Wooncoach De hulp van de Wooncoach varieert van een oriënterend gesprek met een huurder tot het intensief begeleiden bij het vinden van een andere woning. De coach brengt samen met de huurder de woon- en zorgbehoeften in kaart en informeert over het aanbod aan gelijkvloerse woningen en

seniorenwoningen in Soest. Zijn er belemmeringen om te verhuizen? Dan zoekt de coach met de huurder naar oplossingen en welke regelingen er zijn. Ook kan de coach een huurder in contact brengen met specialistische organisaties om te helpen.

Lokale en regionale voorrang en voorrang voor doorstromers in nieuwbouw
Inwoners uit de gemeente Soest en woningzoekenden uit de regio krijgen ook voorrang op nieuwbouwwoningen. Daarnaast willen we doorstromers voorrang geven voor geschikte nieuwbouwwoningen. Dit is maatwerk. Daarom wordt per nieuwbouwproject bepaald of de woningen onder deze voorrangsregels vallen.

Voorrang middensegment, vrije sector huur en koop
Als iemand verhuist van een sociale huurwoning naar een vrije sector huur- of koopwoning, dan zorgt dit voor het beschikbaar komen van die sociale huurwoning. Daar gaat weer iemand wonen die waarschijnlijk ook een sociale huurwoning achterlaat. Zo kunnen meerdere huishoudens verhuizen naar een nieuw woning. Huurders die een sociale huurwoning in Soest achterlaten, krijgen voorrang op andere woningzoekenden.
Lokale en regionale voorrang voor grote woningen
Bij grote woningen (minimaal 4 kamers) krijgen gezinnen die een sociale huurwoning in Soest of in de regio achterlaten voorrang. Zo kunnen we gezinnen die op dit moment in een (te) kleine sociale huurwoning wonen, meer kans geven op een grotere woning in de gemeente Soest. De woning die zij achterlaten kan weer worden verhuurd aan bijvoorbeeld een starter.

Lokale en regionale voorrang voor jongerenwoningen
Jongeren uit Soest en uit de regio krijgen voorrang voor jongerenwoningen. Dit zijn kleine, goedkope woningen die specifiek zijn bedoeld voor jongeren t/m 27 jaar. Op dit moment wordt geïnventariseerd welke woningen hiervoor in aanmerking komen.

Pilot
De pilot met deze nieuwe maatregelen duurt 1 jaar. Deze ondersteunende maatregelen gelden alleen voor huurders die een sociale huurwoning van de corporaties in Soest huren. Na een jaar wordt de pilot geëvalueerd.

Persbericht Gemeente Soest