Energiekosten in 2022 een tijdelijke wijziging Bunschoten

0
156

Het college stelt ten behoeve van de sterk gestegen energiekosten in 2022 de tijdelijke
wijziging nadere regel bijzondere bijstand 2022 vast. Door de energiecrisis kunnen inwoners
met een wat hoger inkomen dan het sociaal minimum (bijv. inkomen uit werk of AOW’ers met
een klein pensioen) door sterk gestegen energiekosten in een schrijnende situatie terecht
komen. Zij komen niet in aanmerking voor de energietoeslag. Door een tijdelijke ophoging
van de inkomensgrens kan dit soelaas bieden in zeer schrijnende gevallen waarbij sprake is
van een laag inkomen en zeer gestegen energiekosten.

Emmy van Twillert