Vernieuwde toekomstige samenwerkingsstructuur in Spakenburg centrum

0
179

Al enige tijd wordt gewerkt aan een vernieuwde toekomstige samenwerkingsstructuur in Spakenburg centrum. Een gewenste stap hierin is om conform het advies van Stad &Co het aantal stichtingen c.q. verenigingen binnen het huidige Dynamisch Spakenburg terug ter brengen waarmee de organisatiestructuur efficiënter en transparanter wordt. Het college van Bunschoten stemt in met een incidentele subsidie van € 15.000, – aan de VVV ter compensatie van gevolgen die nog voortvloeien uit de coronaperiode. In verband met de mogelijke overgang naar een nieuwe organisatie (structuur) zijn met het bestuur van VVV en Stichting Citymarketing afspraken gemaakt over de subsidiëring voor 2023. Het college stemt in met het verzoek van de VVV en Stichting Citymarketing om de subsidierelatie te beëindigen per 1 januari 2023. Tevens is besloten de voor deze organisaties bedoelde subsidiegelden van € 80.830, – te reserveren voor de nieuwe organisatiestructuur in 2023. Binnen de nieuwe organisatiestructuur dienen de activiteiten van de VVV en Stichting Citymarketing te worden geborgd, maar dan binnen één stichting/vereniging. 

Gemeente Bunschoten