Vogeltelling Westdijk Spakenburg

0
289

Maandelijkse inventarisering bij de Westdijk
Het waterleidingbedrijf Vitens heeft op hun water winterrein aan de Westdijk op initiatief van de Natuurwerkgroep een tweetal plasjes aangelegd, die sinds juli 2001 maandelijks worden geïnventariseerd op de eerste zaterdag van de maand van 9 tot 10 uur.
Er komen veel vogels en vogelaars op de plasjes af.
Dit voorbeeld heeft tot gevolg gehad dat Staatsbosbeheer er vlak naast een natuurgebied heeft aangelegd, oostelijk van de plasjes van Vitens. Bij het onderhoud van deze plasjes was samenwerking tussen het waterbedrijf, het waterschap en de gemeente noodzakelijk. De Natuurwerkgroep heeft deze samenwerking voor elkaar gekregen en ten gevolge hiervan in 2009 de Natuur- en Milieuprijs ontvangen van de provincie Utrecht. Foto: kluut (vrouwtje) – Wim Smeets

Roderick Runne in gesprek met Wim Smeets