Brandveiligheid in centrum van Bunschoten

0
333

In samenwerking met de brandweer gaat de gemeente Bunschoten de brandveiligheid van diverse panden in en rondom het centrum nalopen om te kijken waar verbetering gewenst is. Deze controles vinden plaats vanaf het eerste kwartaal tot aan in ieder geval het eind van dit jaar. Controleren op brandveiligheid is nodig om de stand van zaken van deze panden weer in kaart te brengen, omdat veel pandeigenaren de afgelopen jaren woningen boven winkels hebben gerealiseerd. Het pand wordt gecontroleerd op de aanwezigheid van vluchtroutes (winkels/horeca en (boven)woningen) en brandveiligheidsmiddelen.

Controleren op brandveiligheid is nodig om de stand van zaken van deze panden weer in kaart te brengen, omdat veel pandeigenaren de afgelopen jaren woningen boven winkels hebben gerealiseerd. Het pand wordt gecontroleerd op de aanwezigheid van vluchtroutes (winkels/horeca en (boven)woningen) en brandveiligheidsmiddelen. Om de brandveiligheid voor uzelf en uw buren te verhogen, is het van belang dat uw pand gecontroleerd wordt. Na de controle zal blijken of uw pand brandveilig is of wat er eventueel moet worden aangepast. Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met Co van Mondfrans via het telefoonnummer 033 – 299 1411

Gemeente en Brandweer Bunschoten

Controle brandveiligheid centrum Spakenburg