OMZIEN NAAR ELKAAR – NU MEER DAN OOIT

0
204
Rob Metz
Rob Metz

Een Soesterse verloor ruim twintig familieleden bij aardbevingsramp. Gemeente schenkt 1 euro per inwoner aan Giro 555

SPEECH BURGEMEESTER ROB METZ – VRIJDAG 10 FEBRUARI IN DE FATIH MOSKEE
 
Ik spreek hier namens de gehele Soester samenleving, namens de gemeenteraad van Soest die hen vertegenwoordigd en zeker namens het college van B&W, de wethouders Scholten, Treep, van Aalst en natuur wethouder Osman Suna die net als u Turkse roots heeft. De laatste had hier vandaag zeker naast mij willen staan, maar helaas moest hij op mijn verzoek zijn plichten elders vervullen. Ik spreek dus namens ieder een die u de hand wil reiken en laten weten dat we met u meeleven.
 
Het is onvoorstelbaar: al die persoonlijke verliezen en de ravage die de aardbevingen in Turkije en Syrië hebben veroorzaakt.
Talloze mensen hebben deze ramp niet overleefd of zijn nog vermist.
Nog veel meer mensen leven in verdriet of onzekerheid over het verlies van hun naasten.
Om nog maar te zwijgen van de honderdduizenden mensen die geen dak meer boven hun hoofd hebben en hun thuis zijn verloren.
 
De verliezen zijn groot.
In Turkije en Syrië natuurlijk het meest.
Maar ook heel dichtbij.
In onze lokale samenleving.
Bij u.
Inwoners van onze gemeente met familie en vrienden in de getroffen gebieden, zijn overvallen door verdriet, constante spanning en onzekerheid.
In afwachting van berichten – soms goed maar ook vaak ook minder goed of ronduit verdrietig.
 
Als burgemeester wil ik namens al de mensen die ik in de introductie al noemde, laten weten dat de Soester gemeenschap u steunt.
 
Als symbool van die steun hangt de vlag op het gemeentehuis deze week halfstok. De Nederlandse vlag die laat zien dat de Turkse en Syrische inwoners onvoorwaardelijk deel uitmaken van onze lokale samenleving. Maar deze vlag laat ook zien dat álle inwoners van onze gemeente – met een Nederlandse of andere nationaliteit – meeleven met de Turkse en Syrische inwoners én de mensen in het getroffen gebied.
Daarnaast begon uw gemeenteraad gisteren in haar vergadering met een minuut stilte om letterlijk stil te staan bij en respect te tonen voor de slachtoffers en nabestaanden van de aardbevingen. En uw gemeenteraad besloot om namens alle inwoners van onze gemeente 1 euro over te maken aan giro 555 – naast alle individuele giften die er vanuit de samenleving komen. Een teken dat symboliseert dat het niet bij woorden alleen blijft.
 
Eén minuut stilte en 47.000 euro zijn een druppel op de gloeiende plaat. Maar weet dat u niet alleen staat en dat we naar u omzien. Want nu, meer dan ooit, is het belangrijk dat we omzien naar elkaar.
Hier in ons eigen dorp. In onze eigen gemeenschap.
 
Laten we elkaar in ieder geval de ruimte geven voor het verdriet en de stress die deze ramp met zich meebrengt. En laten we elkaar waar dat kan proberen te helpen. Een klein gebaar – zoals hulp bij de boodschappen of een vriendelijk woord – kunnen een dag net iets dragelijker maken. Een kleine moeite die onder normale omstandigheden al een verschil kan maken – daar ben ik van overtuigd!
En onder deze omstandigheden is het omzien naar elkaar helemaal van levensbelang zou ik haast zeggen.
 
Samen moeten we deze moeilijke periode door zien te komen.
Samen in deze geloofsgemeenschap.
Samen in Soest en Soesterberg.