Nieuwe kindergemeenteraad vergaderde voor het eerst

0
273

Woensdagmiddag 14 december is de kindergemeenteraad 2022-2023 van de gemeente Bunschoten voor het eerst samengekomen in het gemeentehuis. Tijdens deze bijeenkomst stond het thema ‘gezond en fit’ centraal.
De middag begon met een kennismaking met elkaar, locoburgemeester Rick Beukers, kinderburgemeester Yilmaz Erdogan, griffier Esther Hoogstraten en raadslid Wiebe de Boer. Nadat er toelichting is geweest op het werk van de gemeenteraad en wat de gemeente doet op het gebied van gezond en fit, hebben de kinderen met elkaar een challenge gekozen die begin volgend jaar in groep 8 uitgerold wordt.
De kinderen konden met hun klas een challenge bedenken in het kader van gezond en fit. Vijf scholen hebben hier gehoor aan gegeven. De kinderen die een challenge hadden ingestuurd, mochten deze presenteren tijdens de kindergemeenteraad. Daarna zijn de kinderen met elkaar in debat gegaan over het thema en de challenges. Na verschillende stemrondes had de challenge van Ise (namens de Calvijnschool) de meeste stemmen. Zij had met de klas bedacht om dobbelsteen te gooien met beweegopdrachten, onder het motto ‘hoe meer je beweegt hoe gezonder je leeft’. Begin volgend jaar wordt deze challenge daarom uitgerold in de groepen 8 van de basisscholen.
Het is voor het tweede jaar dat er een kindergemeenteraad in Bunschoten is. Afgevaardigde leerlingen van de 11 basisscholen uit de gemeente Bunschoten komen dit schooljaar twee keer samen met kinderburgemeester Yilmaz Erdogan en met de (loco)burgemeester Rick Beukers.

Emmy van Twillert