Prestatieafspraken 2023: Meer betaalbare woningen

0
351

Er is een groot tekort aan betaalbare woningen in Nederland. En ook in de gemeente Soest. Daarom willen we meer sociale huurwoningen bouwen. De woningcorporaties Portaal en de Alliantie, hun twee huurdersorganisaties en de gemeente Soest hebben hierover wederom ‘prestatieafspraken’ gemaakt. Deze afspraken gaan niet alleen over het bouwen van sociale huurwoningen, maar ook over de betaalbaarheid en verduurzaming van woningen en over de leefbaarheid van de wijken. Deze afspraken worden op 13 februari door alle partijen ondertekend.

Nieuwe betaalbare huurwoningen

Begin dit jaar worden al de eerste 60 sociale huurappartementen van Portaal opgeleverd aan de Moerbessenberg in Soesterberg. De Alliantie bouwt dit jaar 49 sociale huurwoningen op de voormalige gemeentewerf aan de Molenstraat in Soest. Het gaat om 42 appartementen en 7 eengezinswoningen. Daarnaast worden op hetzelfde terrein 7 eengezinswoningen in de middenhuur gebouwd. Op deze manier proberen we het tekort aan betaalbare woningen te verminderen.

Betaalbaarheid en duurzaamheid

Voor de huurderorganisaties is met name de betaalbaarheid een belangrijk onderwerp uit de prestatieafspraken. De betaalbaarheid van een woning hangt niet alleen af van de hoogte van de huur. Ook andere woonlasten spelen een rol en met name de energielasten. Vooral in de wat oudere, minder goed geïsoleerde woningen, kunnen kosten flink oplopen met de huidige energieprijzen. Daarom wordt dit jaar een plan gemaakt om alle woningen met een slecht energielabel versneld aan te pakken. Vanaf 2028 mag geen enkele woning met een E, F of G-label opnieuw worden verhuurd.

Maar ook op kortere termijn pakken we de hoge energielasten aan. De gemeente heeft in 2022 samen met de corporaties en maatschappelijke organisaties een aanpak energiebesparing voor inwoners met een laag inkomen opgezet. Informatie hierover is te vinden op http://www.duurzaambouwloket.nl/energiesoest. De corporaties en de huurdersorganisaties stimuleren het aanmelden voor deze aanpak bij de huurders, die tot de doelgroep behoren (<130% van het sociaal minimum inkomen). Gratis worden de woningen van de deelnemers gescand en direct worden ook de meest efficiënte kleine energiebesparende maatregelen aangebracht. 

Prestatieafspraken

De prestatieafspraken die nu worden ondertekend gelden voor één jaar. Voor de periode daarna, van 2024 t/m 2026, gaan we meerjarige afspraken maken. Daarin zal onder andere het onderwerp Wonen met zorg verder worden uitgediept. Maar ook de andere onderwerpen, zoals het aanbod, de betaalbaarheid, duurzaamheid en leefbaarheid zullen weer aan bod komen.